Bình tách lỏng Diamond cool

Compare
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Bình tách lỏng Diamond cool

Suction line accumulator ZRQ-204  1/2
ZRQ-205  5/8
ZRQ-206  3/4
ZRQ-207  7/8
ZRQ-208 1-1/8
ZRQ-209 1-3/8
ZRQ-210 1-5/8
ZRQ-2117 2-1/8
ZRQ-4117 2-1/8
ZRQ-4125 3-1/8
Heat exchanger suction accumulator ZRR-2404 1/2*3/8
ZRR-2405 5/8*3/8
ZRR-2406 3/4*1/2
ZRR-2407 7/8*1/2
ZRR-2411 1-1/8*5/8
ZRR-2413 1-3/8*3/4
ZRR-2415 1-5/8*7/8
ZRR-2417 2-1/8*7/8
Heat exchanger accumulator&liquid receiver ZRH-304 1/2*3/8
ZRH-305 5/8*3/8
ZRH-307 7/8*3/8
ZRH-411 1-1/8*1/2
ZRH-413 1-3/8*1/2
ZRH-513 1-3/8*5/8
ZRH-515 1-5/8*5/8
ZRH-721 2-1/8*7/8
Oil separator ZRW-55824  1/2
ZRW-55855  5/8
ZRW-55876  3/4
ZRW-55877  7/8
ZRW-55888 1
ZRW-55889 1-1/8
ZRW-559011 1-3/8
ZRW-569011 1-3/8
ZRW-569213 1-5/8
ZRW-569417 2-1/8
Flange oil separator ZRF-4004  1/2
ZRF-4005  5/8
ZRF-4006  3/4
ZRF-4007  7/8
ZRF-4011 1-1/8
ZRF-4013 1-3/8
ZRF-4015 1-5/8
ZRF-6013 1-3/8
ZRF-6015 1-5/8
ZRF-6021 2-1/8
Liquid receiver ZRS-1.2L  3/8
ZRS-2.2L  3/8
ZRS-3.4L  3/8
ZRS-4L  1/2
ZRS-6L  1/2
ZRS-8L  1/2
ZRS-10L  5/8
ZRS-12L  5/8
ZRS-14L  5/8
Liquid receiver ZRLA-101 3/8*3/8
ZRLA-102 3/8*3/8
ZRLA-103 3/8*3/8
ZRLA-104 1/2*1/2
ZRLA-105 5/8*5/8
ZRLA-106 3/4*3/4
ZRLA-107 7/8*7/8
Liquid receiver ZRLC-433  3/8
ZRLC-644  1/2
ZRLC-844  1/2
ZRLC-855  5/8
ZRLC-1055  5/8
ZRLC-1255  5/8
ZRLC-1455  5/8
ZRLC-1466  3/4
ZRLC-1677  7/8
ZRLC-1877  7/8
ZRLC-2077  7/8
Small HP horizonta liquid receiver ZRSH-3HP  3/8
ZRSH-5HP  1/2
Horizonta liquid receiver

 

 

ZRLH-3HP V06valve 1/2
ZRLH-5HP V06valve 1/2
ZRLH-8HP V09valve 5/8
ZRLH-10HP V09valve 5/8
ZRLH-15HP V04valve 3/4
ZRLH-20HP V04valve 3/4
ZRLH-25HP V04valve3/4
ZRLH-30HP V04valve 3/4
ZRLH-35HP V05valve 7/8
ZRLH-40HP V05valve 7/8

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bình tách lỏng Diamond cool”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *