Cụm máy nén Bitzer trục vít giải nhiệt gió – nước

Compare

Mô tả

CỤM MÁY BITZER GIẢI NHIỆT GIÓ  LOẠI TRỤC VÍT

1. CỤM MÁY NÉN BITZER LOẠI TRỤC VÍT  GIẢI NHIỆT GIÓ  CHẠY KHO LẠNH  NHIỆT ĐỘ: -50C ~ -+100C ( R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGF-50M CSH6553-50 50 HP
2 BLGF-60M CSH6563-60 60 HP
3 BLGF-70M CSH7553-70 70 HP
4 BLGF-80M CSH7563-80 80 HP
5 BLGF-90M CSH7573-90 90 HP
6 BLGF-100M CSH7583-100 100 HP
7 BLGF2-100M 2*CSH6553-50 100 HP
8 BLGF2-120M 2*CSH6563-60 120 HP
9 BLGF2-140M 2*CSH7553-70 140 HP
10 BLGF2-160M 2*CSH7563-80 160 HP
11 BLGF2-180M 2*CSH7573-90 180 HP
12 BLGF2-200M 2*CSH7583-100 200 HP
13 BLGF3-150M 3*CSH6553-50 150 HP
14 BLGF3-180M 3*CSH6563-60 180 HP
15 BLGF3-210M 3*CSH7553-70 210 HP
16 BLGF3-240M 3*CSH7563-80 240 HP
17 BLGF3-270M 3*CSH7573-90 270 HP
18 BLGF3-300M 3*CSH7583-100 300 HP

2. CỤM MÁY NÉN BITZER LOẠI TRỤC VÍT  GIẢI NHIỆT GIÓ  CHẠY KHO LẠNH VÀ  CẤP ĐÔNG NHIỆT ĐỘ: -250C ~ -400C ( R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGF-50JY HSN6461-50 50 HP
2 BLGF-60JY HSN7451-60 60 HP
3 BLGF-70JY HSN7461-70 70 HP
4 BLGF-75JY HSN7471-75 75 HP
5 BLGF-125JY HSN8571-125 125 HP
6 BLGF-160JY HSN8591-160 160 HP
7 BLGF2-100JY 2*HSN6461-50 100 HP
8 BLGF2-120JY 2*HSN7451-60 120 HP
9 BLGF2-140JY 2*HSN7461-70 140 HP
10 BLGF2-150JY 2*HSN7471-75 150 HP
11 BLGF2-250JY 2*HSN8571-125 250 HP
12 BLGF2-320JY 2*HSN8591-160 320 HP
13 BLGF3-150JY 3*HSN6461-50 150 HP
14 BLGF3-180JY 3*HSN7451-60 180 HP
15 BLGF3-210JY 3*HSN7461-70 210 HP
16 BLGF3-225JY 3*HSN7471-75 225 HP
17 BLGF3-375JY 3*HSN8571-125 375 HP
18 BLGF4-200JY 4*HSN6461-50 200 HP
19 BLGF4-240JY 4*HSN7451-60 240 HP
20 BLGF4-280JY 4*HSN7461-70 280 HP
21 BLGF4-300JY 4*HSN7471-75 300 HP

 

CỤM MÁY CREW BITZER GIẢI NHIỆT NƯỚC LOẠI TRỤC VÍT

  1. CỤM MÁY NÉN BẦU NGƯNG RACK SỬ DỤNG MÁY NÉN TRỤC VÍT  BITZER  CHÍNH HÃNG, GIẢI NHIỆT NƯỚC CHẠY KHO MÁT NHIỆT ĐỘ  -50C ~ +100C (R404A)
List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGS-50M CSH6553-50 50 HP
2 BLGS-60M CSH6563-60 60 HP
3 BLGS-70M CSH7553-70 70 HP
4 BLGS-80M CSH7563-80 80 HP
5 BLGS-90M CSH7573-90 90 HP
6 BLGS-100M CSH7583-100 100 HP
7 BLGS2-100M 2*CSH6553-50 100 HP
8 BLGS2-120M 2*CSH6563-60 120 HP
9 BLGS2-140M 2*CSH7553-70 140 HP
10 BLGS2-160M 2*CSH7563-80 160 HP
11 BLGS2-180M 2*CSH7573-90 180 HP
12 BLGS2-200M 2*CSH7583-100 200 HP
13 BLGS3-150M 3*CSH6553-50 150 HP
14 BLGS3-180M 3*CSH6563-60 180 HP
15 BLGS3-210M 3*CSH7553-70 210 HP
16 BLGS3-240M 3*CSH7563-80 240 HP
17 BLGS3-270M 3*CSH7573-90 270 HP
18 BLGS3-300M 3*CSH7583-100 300 HP

2. CỤM MÁY NÉN BẦU NGƯNG RACK SỬ DỤNG MÁY NÉN TRỤC VÍT  BITZER  CHÍNH HÃNG, GIẢI NHIỆT NƯỚC CHẠY KHO CẤP ĐÔNG NHIỆT ĐỘ  -250C ~ -400C (R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGS-50JY HSN6461-50 50 HP
2 BLGS-60JY HSN7451-60 60 HP
3 BLGS-70JY HSN7461-70 70 HP
4 BLGS-75JY HSN7471-75 75 HP
5 BLGS-125JY HSN8571-125 125 HP
6 BLGS-160JY HSN8591-160 160 HP
7 BLGS2-100JY 2*HSN6461-50 100 HP
8 BLGS2-120JY 2*HSN7451-60 120 HP
9 BLGS2-140JY 2*HSN7461-70 140 HP
10 BLGS2-150JY 2*HSN7471-75 150 HP
11 BLGS2-250Y 2*HSN8571-125 250 HP
12 BLGS2-320JY 2*HSN8591-160 320 HP
13 BLGS3-150JY 3*HSN6461-50 150 HP
14 BLGS3-180JY 3*HSN7451-60 180 HP
15 BLGS3-210JY 3*HSN7461-70 210 HP
16 BLGS3-225JY 3*HSN7471-75 225 HP
17 BLGS3-375JY 3*HSN8571-125 375 HP
18 BLGS4-200JY 4*HSN6461-50 200 HP
19 BLGS4-240JY 4*HSN7451-60 240 HP
20 BLGS4-280JY 4*HSN7461-70 280 HP
21 BLGS4-300JY 4*HSN7471-75 300 HP

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cụm máy nén Bitzer trục vít giải nhiệt gió – nước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *