Cụm máy nén Bitzer trục vít giải nhiệt gió – nước

Compare

Mô tả

Cụm máy nén Bitzer trục vít giải nhiệt gió

1. Cụm máy nén dàn ngưng BITZER TRỤC VÍT Giải nhiệt gió  Chạy kho mát nhiệt độ: -50C ~ -+100C ( R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGF-50M CSH6553-50 50 HP
2 BLGF-60M CSH6563-60 60 HP
3 BLGF-70M CSH7553-70 70 HP
4 BLGF-80M CSH7563-80 80 HP
5 BLGF-90M CSH7573-90 90 HP
6 BLGF-100M CSH7583-100 100 HP
7 BLGF2-100M 2*CSH6553-50 100 HP
8 BLGF2-120M 2*CSH6563-60 120 HP
9 BLGF2-140M 2*CSH7553-70 140 HP
10 BLGF2-160M 2*CSH7563-80 160 HP
11 BLGF2-180M 2*CSH7573-90 180 HP
12 BLGF2-200M 2*CSH7583-100 200 HP
13 BLGF3-150M 3*CSH6553-50 150 HP
14 BLGF3-180M 3*CSH6563-60 180 HP
15 BLGF3-210M 3*CSH7553-70 210 HP
16 BLGF3-240M 3*CSH7563-80 240 HP
17 BLGF3-270M 3*CSH7573-90 270 HP
18 BLGF3-300M 3*CSH7583-100 300 HP

2. Cụm máy nén Dàn ngưng BITZER TRỤC VÍT Giải nhiệt gió  Chạy kho cấp đông nhiệt độ: -250C ~ -400C ( R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGF-50JY HSN6461-50 50 HP
2 BLGF-60JY HSN7451-60 60 HP
3 BLGF-70JY HSN7461-70 70 HP
4 BLGF-75JY HSN7471-75 75 HP
5 BLGF-125JY HSN8571-125 125 HP
6 BLGF-160JY HSN8591-160 160 HP
7 BLGF2-100JY 2*HSN6461-50 100 HP
8 BLGF2-120JY 2*HSN7451-60 120 HP
9 BLGF2-140JY 2*HSN7461-70 140 HP
10 BLGF2-150JY 2*HSN7471-75 150 HP
11 BLGF2-250JY 2*HSN8571-125 250 HP
12 BLGF2-320JY 2*HSN8591-160 320 HP
13 BLGF3-150JY 3*HSN6461-50 150 HP
14 BLGF3-180JY 3*HSN7451-60 180 HP
15 BLGF3-210JY 3*HSN7461-70 210 HP
16 BLGF3-225JY 3*HSN7471-75 225 HP
17 BLGF3-375JY 3*HSN8571-125 375 HP
18 BLGF4-200JY 4*HSN6461-50 200 HP
19 BLGF4-240JY 4*HSN7451-60 240 HP
20 BLGF4-280JY 4*HSN7461-70 280 HP
21 BLGF4-300JY 4*HSN7471-75 300 HP

Cụm máy nén Racks trục vít giải nhiệt nước

2. Cụm máy nén dàn ngưng BITZER TRỤC VÍT giải nhiệt nước Chạy kho mát nhiệt độ  -50C ~ +100C (R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGS-50M CSH6553-50 50 HP
2 BLGS-60M CSH6563-60 60 HP
3 BLGS-70M CSH7553-70 70 HP
4 BLGS-80M CSH7563-80 80 HP
5 BLGS-90M CSH7573-90 90 HP
6 BLGS-100M CSH7583-100 100 HP
7 BLGS2-100M 2*CSH6553-50 100 HP
8 BLGS2-120M 2*CSH6563-60 120 HP
9 BLGS2-140M 2*CSH7553-70 140 HP
10 BLGS2-160M 2*CSH7563-80 160 HP
11 BLGS2-180M 2*CSH7573-90 180 HP
12 BLGS2-200M 2*CSH7583-100 200 HP
13 BLGS3-150M 3*CSH6553-50 150 HP
14 BLGS3-180M 3*CSH6563-60 180 HP
15 BLGS3-210M 3*CSH7553-70 210 HP
16 BLGS3-240M 3*CSH7563-80 240 HP
17 BLGS3-270M 3*CSH7573-90 270 HP
18 BLGS3-300M 3*CSH7583-100 300 HP

2. Cụm máy nén dàn ngưng BITZER TRỤC VÍT giải nhiệt nước Chạy kho cấp đông nhiệt độ  -250C ~ -400C (R404A)

List  Model
Cụm Máy
Model
Máy Nén
Công Suất
1 BLGS-50JY HSN6461-50 50 HP
2 BLGS-60JY HSN7451-60 60 HP
3 BLGS-70JY HSN7461-70 70 HP
4 BLGS-75JY HSN7471-75 75 HP
5 BLGS-125JY HSN8571-125 125 HP
6 BLGS-160JY HSN8591-160 160 HP
7 BLGS2-100JY 2*HSN6461-50 100 HP
8 BLGS2-120JY 2*HSN7451-60 120 HP
9 BLGS2-140JY 2*HSN7461-70 140 HP
10 BLGS2-150JY 2*HSN7471-75 150 HP
11 BLGS2-250Y 2*HSN8571-125 250 HP
12 BLGS2-320JY 2*HSN8591-160 320 HP
13 BLGS3-150JY 3*HSN6461-50 150 HP
14 BLGS3-180JY 3*HSN7451-60 180 HP
15 BLGS3-210JY 3*HSN7461-70 210 HP
16 BLGS3-225JY 3*HSN7471-75 225 HP
17 BLGS3-375JY 3*HSN8571-125 375 HP
18 BLGS4-200JY 4*HSN6461-50 200 HP
19 BLGS4-240JY 4*HSN7451-60 240 HP
20 BLGS4-280JY 4*HSN7461-70 280 HP
21 BLGS4-300JY 4*HSN7471-75 300 HP

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cụm máy nén Bitzer trục vít giải nhiệt gió – nước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *