Dàn lạnh DongHwaWin

Compare
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Dàn lạnh DongHwaWin

  1. DUS Dàn lạnh DongHwaWin sản xuất tại Hàn Quốc( Korean)

xả đá bằng điện trở ,sử dụng cho nhiệt độ kho lạnh +50C đến -200C ) cho kho mát và kho trữ đông

List Model Dàn lạnh Công suất lạnh

DT= 6K T0 = – 270C.

Room temperature -20C

Hosepower

( hp)

Công suất

Số lượng đường kính

Quạt 

01 DUS – 020E Capacity  : 1.8kw 2.0 hp Þ 400 -1fan
02 DUS – 030E Capacity  : 2.4 kw 3.0hp Þ 400 – 1fan
03 DUS – 040E Capacity  : 3.0 kw 4.0hp Þ 400 – 1fan
04 DUS – 050E Capacity  : 4.1 kw 5.0hp Þ 400 – 2fan
  05 DUS – 075E Capacity  : 6.9 kw 7.5hp Þ 450 – 2fan
06 DUS – 100E Capacity  : 10.4 kw 10hp Þ 450 – 2fan
07 DUS – 120E Capacity  : 13.1 kw 12hp Þ 500 – 2fan
08 DUS – 150E Capacity  : 15.7 kw 15hp Þ 500 – 2fan

2. DUS-L.Dàn lạnh Dong Hwa Win sản xuất tại Hàn Quốc( Korean), xả đá bằng điện trở, sử dụng cho nhiệt độ kho lạnh -180C đến -250C

List Model dàn lạnh

 

Công suất lạnh

DT= 6K T0 = – 320C.

Room temperature -25C

Hose power

( hp)

công suất

Số lượng đường kính

Quạt 

01 DUST – 180E-L Capacity  : 14.0kw 18 hp Þ 550-2 Fan
02 DUST –200E-L Capacity  : 18.6 kw 20hp Þ 550-2 Fan
03 DUST– 250E-L Capacity  : 22.7 kw 25hp Þ 600-2 Fan
04 DUST – 300E-L Capacity  : 26.1 kw        30hp Þ 600-2 Fan
05 DUST – 350E-L Capacity  : 30.1 kw 35hp Þ 600-2 Fan
06 DUST – 400E-L Capacity  : 34.0 kw 40hp Þ 550-3 Fan
07 DUST – 450E-L Capacity  : 40.2 kw 45hp Þ 550-3 Fan
08 DUST – 500E-L Capacity  : .45.3 kw 50hp Þ 600-3 Fan

3. DUS-M. Dàn lạnh DongHwaWin sản xuất tại Hàn Quốc( Korean), xả đá bằng điện trở ,sử dụng cho nhiệt độ kho lạnh +50C đến -50C

List Model dàn lạnh

 

Công suất lạnh

DT= 6K T0 = – 120C.

Room temperature –50C.

Hose power ( HP)

Công suất

Số lượng đường kính

Quạt 

01 DUST – 180E-M Capacity  : 18.5kw 18 hp Þ 500-2 Fan
02 DUST – 200E-M Capacity  : 22.6 kw 20hp Þ 550-2 Fan
03 DUST – 250E-M Capacity  : 27.8 kw 25hp Þ 550-2 Fan
04 DUST – 300E-M Capacity  : 29.7 kw 30hp Þ 550-2 Fan
05 DUST – 350E-M Capacity  : 35.1 kw 35hp Þ 550-2 Fan
06 DUST – 400E-M Capacity  : 41.1 kw 40hp Þ 600-2 Fan
07 DUST – 450E-M Capacity  : 48.2 kw 45hp Þ 600-2 Fan
08 DUST – 500E-M Capacity  : .51.1 kw 50hp Þ 550-3 Fan

4. DUM -M . Dàn lạnh DongHwaWin sản xuất tại Hàn Quốc( Korean), xa đá bằng điện trở ,sử dụng cho nhiệt độ kho lạnh +50C đến00C )

dàn lạnh donghwawin thổi xuống

List Model Dàn lạnh Công suất lạnh

DT= 6K T0 = – 70C.

Room temperature 00C

Hosepower

( hp)

Công suất

 Số lượng đường kính

Quạt 

01 DUM-020-M Capacity  : 1.3kw 2.0 hp Þ 400 – 1 Fan
02 DUM-030-M Capacity  : 1.9 kw 3.0hp Þ 400 – 1 Fan
03 DUM-040-M Capacity  : 2.3 kw 4.0hp Þ 400 – 1 Fan
04 DUM-050-M Capacity  : 2.8 kw 5.0hp Þ 400 – 2 Fan
05 DUM-075-M Capacity  : 4.2 kw 7.5hp Þ 400 – 2 Fan
06 DUM-100-M Capacity  : 5.0 kw 10hp Þ 400 – 2 Fan
07 DUM-120-M Capacity  : 6.7 kw 12hp Þ 450 – 2 Fan
08 DUM-150-M Capacity  : 8.0 kw 15hp Þ 450 – 2 Fan
09 DUM-175-M Capacity  : 10.0 kw 17hp Þ 500 – 2 Fan
10 DUM-200-M Capacity  : 12.0 kw 20hp Þ 500 – 2 Fan

5. DUM-M-H. Dàn lạnh Dong Hwa Win sản xuất tại Hàn Quốc( Korean), xả đá bằng điện trở, sử dụng cho nhiệt độ kho lạnh +50C đến +150C

DÀN LẠNH DONGHWAWIN

List Model Dàn lạnh Công suất lạnh

DT= 6K T0 = – 20C.

Room temperature +50C

Hose power

( hp)

công suất

Số lượng đường kính

Quạt 

01 DUM-020H Capacity  : 2.3kw 2.0 hp Þ 400 – 1 Fan
02 DUM-030H Capacity  : 3.4 kw 3.0hp Þ 400 – 1 Fan
03 DUM-040H Capacity  : 4.2 kw 4.0hp Þ 400 – 1 Fan
04 DUM-050H Capacity  : 5.3 kw       5.0hp Þ 400 – 2 Fan
05 DUM-075H Capacity  : 7.9 kw       7.5hp Þ 400 – 2 Fan
06 DUM-100H Capacity  : 9.3 kw 10hp Þ 400 – 2 Fan
07 DUM-120H Capacity  : 12.4 kw 12hp Þ 450 – 2 Fan
08 DUM-150H Capacity  : 14.8 kw 15hp Þ 450 – 2 Fan
09 DUM-175H Capacity  : 18.5 kw 17hp Þ 500 – 2 Fan
10 DUM-200H Capacity  : 22.2 kw 20hp Þ 500 – 2 Fan

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dàn lạnh DongHwaWin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *